วิธีการสั่งซื้อ

How to order

01 เลือกซื้อสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกของคุณ

02 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท โบตานิก้า จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี  013-1-74026-3 ชื่อบัญชี น.ส. ปิยะภา ภูสุวรรณ และ น.ส. ศุภรัตน์ งามรัตนกุล

03 ติดต่อแจ้งชำระเงินได้ที

แจ้งกำรชำระเงิน โดยบอกชื่อ,วันและเวลำที่ชำระเงิน

Line: BotanikaOrganic

Mail: Sales@botanikaorganic.com
Facebook : www.facebook.com/botanikaorganic
Phone : 091-704-3000

ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการไปรษณีย์ สินค้าจะถึงผู้รับหลังจากจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ  สำหรับพื้นที่เขต กรุงเทพ/ปริมณฑล และ 2-4 วันทำการ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด